Wednesday, August 1, 2007

Öppet brev till Medison och media.

(Translation will follow later)

Ikväll klockan 19.00 så kommer Medison att hålla presskonferens om sin tusenkronorsdator Medison Celebrity. De ska då enligt uppgift visa upp datorn för att bevisa att den faktiskt existerar. Problemet med detta är naturligtvis att bara för att de visar upp en dator så bevisar det ju inte att det finns flera. Det finns också andra problem, oavsett om det finns några datorer eller inte. Medison har på den hemsida där de säljer datorn brutit mot många regler och lagar som är fullständigt underminerar konsumenternas rättigheter och säkerhet. Vi kommer i detta brev ta upp de frågor som konsumenter måste veta och få svar på innan man ingår ett köpeavtal. Dessa frågor måste besvaras, och vi tycker att det är lämpligast att gå ut med dessa frågor så att de kan besvaras i samband med kvällens presskonferens, antingen genom att Medison svarar själva, eller genom att journalisterna på plats framför dem till Medison:

 1. Vad är det egentligen de säljer? Datorn som visas upp på bild (och troligtvis även på presskonferensen) och specificeras på hemsidan tillverkas av Clevo Computer Company i Taiwan. Detta företag, som är originaltillverkaren och producenten av datorn, säger att de absolut inte har något med Medison att göra. Därför, om det nu finns några datorer, måste det röra sig om helt andra datorer med en helt annan specifikation. Vad är denna specifikation i så fall?
 2. När en kund genomför köpet så görs detta via det amerikanska företaget 2Checkout.com, inc. Köpeavtalet sluts alltså exempelvis mellan en svensk privatperson och ett företag i USA, därför så betalar man ingen svensk (eller utländsk för den delen) moms. Detta innebär i normala fall att kunden blir ansvarig att betala moms och eventuella avgifter till speditören när produkten importeras till Sverige. Nu är det dock så att Medison har sagt att datorerna skickas från England och då är frågan hur momsen och avgifter betalas. Är det av Medison när datorerna förs in i EU, eller av privatpersonerna på något sätt. Hur i så fall?
 3. På Medisons hemsida så står det tydligt att avgifter till betalningsförmedlaren tillkommer, och så även frakt och andra avgifter. När man väl genomför köpet så tillkommer det inga av dessa extra kostnader, utan det är bara de utsatta US$150 som konverteras till aktuell valuta som man valt. Varför står det olika på hemsidan mot vad som faktiskt dras, och vilket är det som stämmer?
 4. Medison uppger att de med hjälp av adressen på ordern avgör vilken tangentbordslayout som skickas, och att man får den som motsvarar sitt land. Hur gör de så med de länder där det används olika tangentbord, exempelvis Kanada där både engelska och franska tangentbord säljs och används? Likaså, det finns länder där det är väldigt ovanligt med tangentbord på deras eget språk, hur vet de köparna vilket tangentbord de kommer få?
 5. Medison har under de senaste dagarna sagt att de första datorerna kommer levereras i mitten på augusti. Det är bara två veckor kvar till dess så man får anta att datorerna är skickade från tillverkaren för att komma fram, speciellt om det skulle röra sig om skeppsfrakt. Finns det några dokument som bekräftar att dessa datorer skickats i så fall?
 6. Att inte ha garantivillkor, köpevillkor och liknande tillgängliga är ett brott både mot Sveriges och EU’s konsumentköplagar. När skall detta åtgärdas?
 7. Hur kommer det sig att Medison har valt ett svenskt företag för att sköta service? Kommer exempelvis kunder i Indien behöva skicka sin dator till Sverige för reparation?
 8. Det har nu snart i en vecka stått ”Due to the unexpectedly high traffic to our support line past 24 hours it broke down. We want to inform you that we are currently working hard on getting a phone line back on air” på hemsidan, och e-post verkar Medison inte svara på heller i rimlig tid. När ska detta åtgärdas?
 9. Varför föll valet av Linux-distribution på Fedora, som knappast är ett speciellt bra val för nybörjare på Linux? Exempelvis är det ganska avancerat att installera nya program, så följer det med några extra program installerade, och i så fall vilka?
 10. Medison anger på hemsidan att man kan köpa tillbehör, uppgraderingar och liknande från deras partners. Sidan som det länkas till är tom, så vilka är dessa partners?

Förutom de ovanstående viktiga konsumentfrågorna så finns det andra frågor som bör besvaras för att återfå förtroende för företaget:

 1. Medison anger att de funnits som företag sedan 1996. De senaste företaget som fanns registrerat med ett namn anknytande till Medison försvann 2003. Har Medison verkligen existerat under perioden 2003-2007, och i så fall hur?
 2. Medison har angett att det var ett misstag att det fanns annonser och länkar till ett flertal företag på hemsidan tidigare. Varför togs i så fall inte alla annonser bort på en gång när det uppdagades, utan en i taget först efter varje enskilt företag kontaktade Medison?
 3. Flera av de företag och organisationer som Medison säger sig ha arbetat med på sin hemsida säger att de aldrig har samarbetat med Medison, hur kommer det sig? Exempel är samtliga skolor som anges.
 4. Är inte namnvalet Medison Europe Limited en ganska dålig idé med tanke på att det redan finns ett stort multinationellt företag som heter Medison, samt även har ett Holländskt dotterbolag som också heter Medison Europe?
 5. Om nu företaget är så stort och har kontor i flera länder, varför har då betalningsförmedlaren i USA avtal direkt med Medisons VD?

Hoppas att dessa frågor kan besvaras på ett bra och tillförlitligt sätt!

Med vänliga hälsningar,
Tommy
http://www.medisonscam.info

14 comments:

Anonymous said...

Fråga gärna om hur det kan komma sig att Medison inte finns på den adressen som de anger att de finns på i USA ...

suv4x4 said...

O_O Come on guys, you've a very fine language, but we don't know it.

I'm not posting comments in my own language either, be realistic :D

Tommy TruthSeeker said...

I just needed to get it out quickly before the press conference. Translation will follow.

Anonymous said...

Fedora är en bra dist för nybörjare, nya program installeras med RPM, kan inte bli enklare...

Det skulle kunna vara så att datorer stulits från Clevo, och på något sätt hamnat hos medison. Många företag medger inte gärna att saker stjäls från dem. Företaget jag jobbar för, ett stort och mycket känt företag i elektronikbranchen, får ibland hela lastbilar kapade av maffian i vissa länder. Detta hålls hemligt för att inte äventyra kunderas förtroende.

Anonymous said...

Att installera program med RPM är inte direkt någon dans på rosor, då dependency hanteringen är rent ut sagt kass. Nu skall det tilläggas att sist jag använde RPM så hette det RedHat 6.0... :P

Angående Medison; jag tror det rör sig om en Mytoman som har gått lite för långt.

Guerrix said...

Okis... Can some1 translate it plz?
Thx

Anonymous said...

ill try with a fast translation... dont hav emuch time so please ignore any grammar errors

Tonight at 19.00 medison will hold a pressconference about their 150 dollar computer, edison Celebrity. According to information given they will display their computer to prove that it actually exists. THe problem with this ofcourse is that just cuzz they display one computer it doesnt mean that others exist. There is also other problems, no matter if there are any computer or not. Medison has on their website where they sell their computer broken several rules and laws that totaly ignores consumer rights and safety. We will in this letter ask the questions consumers must know and have answered before a purchase.

Anonymous said...

Im keepping it up.. /Dragon

1. What are they actually selling? The computer shown on picture (and most propably on the pressconference) and also specified on their website is made by Clevo Computer Company in Taiwan. This company whos the originalmanufacturer and producer of the computer, says that they have absolutly nothing to do with Medison. Because of this if there really are computers, it has to be different computers with different spcifications. What are these specifications?

Anonymous said...

2. When a customer goes through with a purchase, its done through the american company 2Cheackout.com inc. Therefore the pruchasecontract is done fore example between a swedish person and a company in the USA, and u dont pay any VAT. Normally this means that the customer is obliged to pay the VAT and eventual costs to **** when hte product is expoerted to Sweden. However Medison says that the computers are sent from England and the question is how VAT and other costs are paid. Is it by Medison when they are imported to EU, or by a person in some other way. If so, how?

Anonymous said...

3. On medisons website it clearly says that all costs to the paymentintermediary wil be added, and also shipment and other costs. When you finilize the purchase none of these costs are mentioned. Its only the 150$. Why does it say diferently on the website than what actually is paid, and which is correct?

Anonymous said...

Medison asserts that with the order adress they will be able to decide which keyboard llayout to send. How do they solve contries with multiple languages like canada where both french and english keyboards are used.

Anonymous said...

thats all i have time with... 5 min =)... i hope u dont mind my fast translation tommy

Anonymous said...

Bra artikel, mycket bra fakta. Tack så mycket.

Anonymous said...

Medison Data AB - konkurs/bankrupt
Konkursbeslut/decision to make company bankrupt - 20010514